Virtual bookcase builder
O

Miljöprogram

MILJÖPROGRAM:

Målet med P. Rotola-Pukkila Oy:s miljöprogram är att skona miljön och finna långsiktiga lösningar vid avfallshantering, energipolitik samt användningen av råmaterial och tillbehör.

1. Avfallshantering

Förpackningsavfall

Vi gör så gott som allting själva, dvs. vi köper främst råmaterial som kräver minimalt med förpackningsmaterial för leverans. Vi sorterar all kartong och allt papper och sänder det till återvinningen. Metallskenor hackas, lagras och sänds vidare för återvinning. Vi sorterar förpackningsplast och använder den delvis på nytt som stoppning i exportförpackningar.

Avfall som uppstår i produktionen

Allt avfall som uppstår i produktionen är brännbart och vi utnyttjar det i vår egen energiproduktion.

Övrigt avfall

Övrigt avfall uppstår i mycket små mängder.

Problemavfall

Vår verksamhet är av den arten att det uppstår mycket litet problemavfall. Vi sänder allt problemavfall sorterat till Säiliö Cistern puts Ab Oy. Oljorna från transportfordonen sorterar vi som svart olja, oljefiltren som fast oljeavfall. Vi sorterar och lagrar begagnade batterier innan vi sänder dem vidare. Alla s.k. klara oljor sorteras separat för återanvändning. Lysrör och batterier sänds sorterade till Säiliö Cistern PUTS Ab Oy. Avfallet från lösningarna för rengöring av lackerings- och betsmedel uppstår väldigt litet, eftersom de lackeringsmedel som vi använder är moderna UV-härdade lack och betsmedlen är vattenlösliga. Vi sorterar avfallet separat i vatten- och lösningsbaserat avfall och sänder det till Säiliö Cistern PUTS Ab Oy.

2. Energiförbrukning

Uppvärmningsenergi

Vi får all vår uppvärmningsenergi genom förbränning av vårt träavfall. Träavfallet bränns i två moderna förbränningscentraler. Därtill sparar vi uppvärmningsenergi genom att tillvarata värmeenergi ur frånluften med plattvärmeöverförare. Vi utnyttjar även träavfallet i produktionsprocessen för att producera nödvändig värmeenergi.

El

Vi förfogar över två generatorer, av vilka den ena producerar el under dagtid på vintern. Den andra betjänar ytbehandlingslinjens energiproduktion. All spillvärme från båda generatorerna tillvaratas, vilket betyder att bränslets verkningsgrad är mycket hög.

3. Råmaterial och tillbehör

Vi strävar efter att skaffa vårt råmaterial från pålitliga, helst finländska leverantörer som i sin tur beaktar miljöaspekterna. Alla råmaterial som vi använder uppfyller minst E1-normen.

Faner

Ungefär hälften av allt faner som vi använder är finländsk björk. Bok, ek och mahogny köper vi upp av pålitliga leverantörer. Vi sorterar faneret så att råmaterialsspillet är så litet som möjligt.

Spånskivor

Vi köper upp spånskivorna för produktionen i Finland. Som råmaterial för spånskivorna används flis från sågindustrin, vilket betyder att användningen av skivorna i sig gynnar ekologisk och effektiv användning av råmaterial.

Lim

Vi köper upp allt lim som vi behöver av Kiilto Oy. Vi tycker att företaget beaktar miljöaspekterna noggrant. I alla lim som vi behöver är lösningsmedlet vatten.

Lack

Vår lackleverantör är svenska Becker-Acroma-Klintens Ab. På vår ytbehandlingslinje använder vi vattenbetsmedel och UV-härdade lack som är fullständigt lösningsfria.

Förpackningar

Alla våra produkter levereras i återvinningsbara kartonglådor.

 

nosto_pyr_sv.jpg

BLI INSPIRERAD

Kolla in vår produkt galleri och
få nya idéer för din inredning.

GÅ TILL GALLERIET 

intresserad av regal?

Regal-produkter säljs i många butiker.
Se vilken återförsäljare är närmast dig.

SE ALLA HANDLARE