Virtual bookcase builder
O

Ide & skötsel

BRUKS- OCH SKÖTSELSINSTRUKSTIONER

Regal-möbler är slitstarka, men tål ändå inte vad som helst. Följ instruktionerna så bevarar Du dina möbler nya och fräscha maximalt länge. 

Transport

Hyllorna är förpackade så att de tål normal transport. Var mycket försiktigt så att Du inte tappar dem i marken, för det tål de inte. Kontrollera att förpackningen är intakt.

Montering

Kontrollera att alla beställda element och tillbehör ingår i förpackningen.

Börja med att öppna förpackningarna med de undre delarna. Lösgör tejpen försiktigt (bl.a. en kniv kan ge repor på ytan). Det bästa sättet är att öppna förpackningen i bottnen, vik ut kanterna, vänd försiktigt på elementet och lyft bort förpackningen. Då får Du genast element på rätt fot. Ta loss hyllorna och lägg allting åt sidan. Ställ de undre delarna på plats (lämna minst 1,5 cm till väggen, eftersom dubbelskivan är djupare). Korrigera små fel i golvhöjden, t.ex. med ett vikt papper under sockeln. Skruva fast elementen i varandra med monteringsskruvarna.

Öppna förpackningarna med de övre delarna. Lägg metalltappar i hålen i de undre delarna och lyft försiktigt de övre delarna på plats. (På delarna VTR och LEY monteras fallskyddet i hålen längst bak). Skruva fast elementen i varandra med monteringsskruvarna. Hålen passar inte alltid ihop, borra ytterligare skruvhål vid behov.

Fäst dubbelskivorna. (Tips: Lägg först metalltapparna i skivan, då är den lättare att få på plats).

Fäst hyllstöttorna på önskad höjd och lägg hyllorna på plats. I glashyllorna fästs en låsanordning.

Öppna dörrpaketet och montera dörrarna, EN åt gången. Olika dörrar har olika gångjärn och gångjärnsbrickor, skillnaderna är rätt små. Monteringsproblemen med dörrarna beror oftast på att beslagen inte är de rätta. Kontrollera noggrant medföljande monteringsinstruktioner. På glasdörrar utan ramar skall alla tillskruvningar göras försiktigt för hand, inte med skruvmaskin.

Följ instruktionerna. Då kan du vara säker på att ingenting skadas och att hyllan tål den användning den är avsedd för.

Användningsmiljö

Hyllan är avsedd för förvaring av saker i torra utrymmen, kontinuerlig fukt skadar hyllan.

Om du låter hyllan stå i starkt solsken finns det risk för att färgen bleknar. Ställ inte hyllan fast i värmeelement.

Ställ inte hyllan så att den stör passagen, t.ex. att dörrarna till rummet slår i hyllans hörn när de öppnas.

Armaturerna är godkända för användning i torra utrymmen.

Använding

Hyllans belastningskapacitet är dimensionerad för normalt bruk.

Glashyllorna är inte avsedda för tunga föremål. Placera föremålen så att de inte kan falla.

Hyllorna är inte till för att klättras i, klättraren eller hyllan kan ramla.

Om Du ställer blommor i hyllan, se till att blomvattnet inte kan skada ytorna. Använd krukunderlag vid behov.

Rengöring

Målarfärgs-, lack- och laminatytorna kan rengöras med vanliga, vattenlösliga rengöringsmedel. Efter rengöringen torkas ytorna av med en fuktig trasa och torkas. Kraftigt färgande ämnen, som t.ex. kaffe, rödvin eller rött stearin får inte lämnas kvar på ytorna, de kan lämna kraftiga fläckar. Om Du avlägsnar svåra fläckar som t.ex. trycksvärta, te eller fett med rengöringslösningar, följ lösningstillverkarens anvisningar.

Undvik rengöringsmedel som nöter ytan. Glasytorna rengörs med neutral (se pH-värde) rengöringslösning och en mjuk borste eller tvättsvamp. För att avlägsna fläckar eller blanka glasytan kan specialmedel användas enligt instruktionerna.

Medel som skadar ytorna

Målarfärg-, lack- och laminatytorna tar skada av:

basiska och sura rengöringsmedel
skurmedel och tvättredskap som ger repor
långtidsinverkan av vatten
hett vatten
heta föremål

Glasytorna tar skada av:

slag och törnar
skurmedel och tvättredskap som ger repor
starkt basiska rengöringslösningar

Förflytting

Om en färdigmonterad hylla skall flyttas skall den först tömmas på föremål. Lösgör elementen och flytta en del åt gången.

Viktiga pragrafer

Produktansvarslagen (694/1990) trädde i kraft 1.9.1991.
Produktsäkerhetslagen (914/1986) trädde i kraft 1.5.1987

   

nosto_inspirerad.jpg

BLi inspirerad

Kolla in vår produkt galleri och
få nya idéer för din inredning.

GÅ TILL GALLERIET

intresserad av regal?

Regal-produkter säljs i många butiker.
Se vilken återförsäljare är närmast dig.

SE ALLA HANDLARE